[Del 3] Undersökning: Vad gör DIN Hockeyettanklubb för att motverka psykisk ohälsa? (Västra)

Under hösten har vi gjort en stor undersökning bland samtliga klubbar i Hockeyettan om vad de gör för att förebygga psykisk ohälsa inom föreningen och vad de gör om en spelare drabbas. Eftersom inläggen och svaren blev så pass långa så har vi valt att dela upp detta i fyra olika inlägg – Norra, Östra, Västra och Södra. Tyvärr har inte alla klubbar varit så samarbetsvilliga och velat ställa upp inom detta viktiga ämne trots att vi försökt få kontakt med minst två personer inom varje förening. Klubbarna har haft tre månader på sig att skicka in sina svar. Vi ger cred och skickar ett stort tack till de klubbarna som tagit sig tid och som ser detta ämne lika viktigt som vi gör.

 

Forshaga:

Forshagas sjukvårdare Gunilla Larsson har svarat:

Forshaga IF ser med stort allvar på de tragiska händelser som inträffat i Hockeyettan.
Vi har i Forshaga IF ett ”Medical Team” som består av sjuksköterska, arbetsterapeut samt fysioterapeut. Sjuksköterskan finns som sjukvårdare i båset på matcher och arbetsterapeut och fysioterapeut finns som backup om något behöver tas om hand bredvid isen under match.
Både fysioterapeuten och arbetsterapeuten är utbildade massörer och erbjuder idrotts massage och rehab vid behov. Medical Team finns tillgängliga på en eller flera träningar varje vecka.
Inför säsongen utfördes fysiska och funktionella tester av arbetsterapeut och fysioterapeut. Vid samma tillfälle hade alla spelare enskilt samtal med sjuksköterskan gällande kost, allmänt mående fysiskt och psykiskt samt blodtryck och puls kontroll. Även tidigare anamneser och sjukvårdsbesök ingår i samtalet. Spelarna får vid detta tillfälle uppmuntran till att komma och fråga om de funderar på något runt sitt mående.

Forshaga IF lägger stor vikt vid att SE varje spelare, hur varje individ mår. Vi arbetar för ett tillåtande klimat där det ska kännas bra att komma med frågor och funderingar. Forshaga IF har en tydlig syn på att varje spelare ska utvecklas så långt det går, i vår klubb eller högre upp i systemet. Blir spelaren väl behandlad i vår klubb eller vid klubbyte finns chansen att han avslutar sin karriär hos oss och vi kan på det sättet utveckla både bra spelare och vår verksamhet.
Om en spelare skulle påvisa psykisk ohälsa så har vi en klar plan för att genom vår sjuksköterska förmedla kontakt med lämplig hälsovård som finns i samhället. Ingen utan utbildning eller resurser ska påbörja behandling gällande psykisk ohälsa! Upptäckande samtal är det vi fokuserar på.

Runt laget finns också tre materialförvaltare med lång erfarenhet samt fyra coacher som varje vecka samtalar med laget. Vi lägger stor vikt vid att varje spelare ska få förståelse för sin roll i laget, både vid med och motgång. Tydlighet med hur lagledningen planerar och tänker vid förändringar. Spelaren ska alltid kunna ställa frågor och ”tycka” runt sin hockeykarriär. Spelaren är sedan självklart en del i ett lagbygge och får en roll i laget. Ibland är spelaren kanske inte är helt nöjd med denna roll men viktigt att det finns arena att ventilera detta. Direkt till coach eller via spelarråd.
Forshaga IF jobbar aktivt med att erbjuda utflyttade spelare tillbaka till Värmland där många då har ett fungerande nätverk bredvid hockeyn. Men vi har också spelare från andra orter i Sverige och även spelare som studerar på Universitetet i Karlstad. Vi anstränger oss för att kontrollera att deras boende och sociala liv fungerar.

Vi har tagit kontakt med föreningen Suicide zero för att undersöka möjligheten till föreläsning för ledare i ämnet psykisk ohälsa. Inget bokat ännu.
.
.
Köping:

Köpings ordförande Daniel Rosendahl svarar:

Den beredskap vi har i föreningen ser ut enligt nedan:
Gällande ungdomslagen vill jag lyfta fram materialarna, som genom sitt uppdrag är den ledare som lättast har spontan och kontinuerlig kontakt med varje spelare genom hela säsongen.
.
.
Lindlöven:

Lindlövens huvudtränare Jens Brändström har svarat på frågorna.

Vad gör ni för att spelarna inte ska drabbas av psykisk ohälsa?
– Vi försöker jobba med ett öppet klimat där det är kommunikation mellan spelare och ledare, pratar mycket om att det är ok att erkänna att man mår dåligt, har en tuff privat situation och att man skall säga till när man upplever saker som jobbiga.Vi ledare är väldigt öppna för samtal och försöker att se varje individ. Vi tar många ”små samtal” utöver de planlagda spelarsamtalen just för att ha en bra inblick i spelarens situation både på och utanför isen.
Om en spelare drabbas, hur hanterar ni det? På vilket sätt hjälper ni spelaren?
– Om någon drabbas av det så ger vi allt stöd vi kan och spelaren behöver. Vi finns som stöd tills det  kommer till en gräns där man behöver proffesionell hjälp, då kommer vi att finnas som stöd och hjälpa till att pusha spelaren att det är vad som behövs.
Många spelare lider i det tysta, hur mycket koll har ni på hur just era spelare mår och vad gör ni för att få reda på detta?
– Just genom det vi försöker göra i vardagen så anser jag det som en större chans att vi kan upptäcka om en spelare mår dåligt, man kan ofta se på en person om det ofta är återkommande signaler som inte är ”som vanligt” Samtidigt är det svårt i vissa fall där personer inte vill visa det och håller uppe en fasad. Det vi vill är att ha ett öppet klimat där spelarna skall känna sig trygga i att man kan prata om det(att normalisera detta), att det inte är svagt att erkänna att man mår dåligt utan att man kan prata med oss om det. Jag upplever också att vi har många fina individer i vår grupp som ställer upp på sina lagkamrater om saker inte är som det ska.
Om ni använder er av en mental coach, vem använder ni er av?
– I dagsläget använder vi oss inte av någon mental coach.
.
.
Malung:

Malungs ordförande/sportchef Erik Eriksson har svarat på frågorna.

Vad gör ni för att spelarna inte ska drabbas av psykisk ohälsa?
– Huvudtränaren och undertecknad sportchef har regelbundna samtal med spelarna och försöker i de samtalen fånga upp eventuella tecken . Vi frågar alltid spelarna och de misstänker att någon lagkamrat inte mår bra.
Om en spelare drabbas, hur hanterar ni det? På vilket sätt hjälper ni spelaren?
– Vi har inte på seniornivå drabbats ännu att någon av våra kontrakterade spelare har hamnat i denna situation. Tyvärr har vi på vårt hockeygymnasium drabbats av en av spelarna som inte har mått bra. Vi fångade upp detta i samband med enskilda/utvecklingssamtal och slussade då vidare killen till skolans skyddsnät med kuratorer och senare BUP. Killen är idag inte återställd men är under behandling/vård.
Många spelare lider i det tysta, hur mycket koll har ni på hur just era spelare mår och vad gör ni för att få reda på detta?
– Jag hänvisar till svaret på fråga ett.
Om ni använder er av en mental coach, vem använder ni er av?
– Vårt lokala hockeygymnasium började säsongen 2017/2018 arbeta med mental Coach. Malin Ymnell som är anställd vid VDUF (Västerdalarnas utbildningsförbund, Malung-Sälen Gymnasieskola) och knuten till alla riksidrottsgymnasielinjer på gymnasieskolan samt Malung-Sälen HockeyAcademy. Efter utvärderingen som gjordes efter skolan slut och med de resultat som Malin gjorde men killarna på vårt lokala hockeygymnasium beslutade vi under sommaren 2018 att hon även skulle arbeta med seniorspelarna inom Malungs IF. Malin är utbildad inom KBT terapi, samtalsterapi och Yoga.  Fram till dagens datum har hon varje vecka gruppträning  och har även påbörjat de enskilda samtalen  med spelarna. Vi hoppas med Malins hjälp stärka killarnas mentals styrka och även kunna fånga upp eventuella spelares psykiska ohälsa vid de regelbunda enskilda samtalen.
.
.
Mariestad:

För det första är grundpolicyn i Mariestad Bois Hockey,Trivsel,prioritet ett. Detta får vi ofta belägg för när man ställer frågan: Vad är det som är speciellt med Mariestad Bois Hockey? Svar: Trivsel, Glädje och Gemenskap.
Samtidigt vore det naivt att tro att man har koll på att det gäller alla i en så här stor förening. Därför uppmanas alla tränare och ledare att vara vaksamma och observanta om någon signalerar ohälsa. För våra LIU/NIU ungdomar finns en person tillsatt som skall ha koll på ungdomarnas mående.
Vad gör ni för att spelarna inte ska drabbas av psykisk ohälsa?
– I J-18 till A-lag finns system där tränare har kontinuerliga utvecklingssamtal på individnivå, där måste psykisk ohälsa uppmärksammans.
Om en spelare drabbas, hur hanterar ni det? På vilket sätt hjälper ni spelaren?
– Den som leder utvecklingssamtalen måste ha kompetensen att se vilken nivå ohälsan ligger på och gör man bedömningen att personen behöver professionell hjälp måste personen erbjudas sådan.
Många spelare lider i det tysta, hur mycket koll har ni på hur just era spelare mår och vad gör ni för att få reda på detta?
– Observans och lyhördhet inte minst i kompisgruppen.
Om ni använder er av en mental coach, vem använder ni er av?
– Vi har kontakt med ett par mentalcoacher som vi inte behövt avvända, men genom SISUS försorg har vi genomfört ett antal aktiviteter.
.
.
Surahammar:
Surahammars ordförande Sten-Ira Olofsson har svarat på frågorna.

Som ordförande för Surahammars IF så är vi väl införstådda med psykisk ohälsa iaf vad innebörden blir. Jesper Nordin som spelade för SIF förra säsongen valde att avsluta sitt liv i somras. Han var bara 21 år och hade en dröm om att bli en fullfjädrad hockeyspelare. Hans kunnande räckte inte till för div 1-spel, mao inget förlängt kontrakt.

Som vanligt så går ledarna runt och frågar grabbarna, ”hur är det?” nästan alla säger ”det är ok” vare sig det är sant eller ej. Eftersom Jesper hade en tung hockeyperiod så erbjöds han att få riva sitt kontrakt och spela för någon annan klubb, men det var aldrig aktuellt för honom. Han gnällde lite för han inte fick spela men det tillhör det normala. Ingen kunde se på honom att det inte stod rätt till. Veckan före sitt drastiska beslut så pratade han med en av de gamla lagkompisarna om att han skulle lägga ner hockeyn och börja plugga.

Efter det inträffade så samlade vi alla ledare och spelare från föregående år och försökte att hitta någon anledning, alla rannsakade sig men kunde inte hitta något fel som gjorts.

Mediadrevet/sociala medier blev en chock för alla, men vi lyckades låta en person sköta kontakterna utåt som har vana från media.

Jag kontaktade SISU, Sv. Hockeyförbundet, Västmanlands Hockeyförbund och Svenska Kyrkan.

SISU och Svenska Kyrkan reagerade, och nu har vi en präst engagerad mitt bland grabbarna, det är ganska nytt för oss men det verkar funka. Prästen har också tystnadsplikt som kan vara till en fördel för grabbarna.
.
.
Tranås:

Tranås klubbchef Stefan Fransson har svarat på frågorna.

Vad gör ni för att spelarna inte ska drabbas av psykisk ohälsa?
– Vi har ett öppet klimat där vi bryr oss om alla, oavsett om det gäller hockey eller privat så finns vi där för spelarna. Alla ska trivas och ha kul tillsammans men också så finns det en kravbild.
Om en spelare drabbas, hur hanterar ni det? På vilket sätt hjälper ni spelaren?
– Det ska och får inte hända, men om det skulle uppstå så sätter vi in alla resurser som behövs för fallet. Sen kan det ju vara olika fall som man får behandla på olika sätt. Men som jag skrev det ska inte ens uppstå.
Många spelare lider i det tysta, hur mycket koll har ni på hur just era spelare mår och vad gör ni för att få reda på detta?
– Vi försöker alltid finnas till hands och checka av läget i det dagliga varje träning. Något som vi ser är viktigt är de individuella samtalen vi har. Tränaren har löpande samtal som kanske är mer hockeyrelaterat men också privat saker. Klubbchef/Sportchef har också individuella samtal med alla spelare, där kanske det är mer må bra frågor. Trivs i Tranås, bra lägenhet, jobbet och arbetskamrater, lagkamrater, tjejen sen också alltid lite hockey så klart. Detta är återkommande samtal under säsongen som följs upp, sen är de alltid välkomna att komma för vi finns för dem.
Om ni använder er av en mental coach, vem använder ni er av?
– Vi har för tillfället inte behövt använda någon så jag har inget riktigt bra namn just för denna frågan. Sen försöker man hitta nya vägar ibland och rådfråga vissa personer om olika tillväga sätt när vi t.e.x sätter mål.
.
.
.
Tyvärr har Borlänge HF, Grums IK, IFK Arboga, Kumla HC och Skövde IK valt att inte delta eller skicka in sina svar. Tolkas hur det vill.

Dela inlägg:

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

error

Gillar du Div1hockey? Följ oss på våra sociala medier så får du senaste nytt direkt!