[Del 4] Undersökning: Vad gör DIN Hockeyettanklubb för att motverka psykisk ohälsa? (Södra)

Under hösten har vi gjort en stor undersökning bland samtliga klubbar i Hockeyettan om vad de gör för att förebygga psykisk ohälsa inom föreningen och vad de gör om en spelare drabbas. Eftersom inläggen och svaren blev så pass långa så har vi valt att dela upp detta i fyra olika inlägg – Norra, Östra, Västra och Södra. Tyvärr har inte alla klubbar varit så samarbetsvilliga och velat ställa upp inom detta viktiga ämne trots att vi försökt få kontakt med minst två personer inom varje förening. Klubbarna har haft tre månader på sig att skicka in sina svar. Vi ger cred och skickar ett stort tack till de klubbarna som tagit sig tid och som ser detta ämne lika viktigt som vi gör.

 

Halmstad:

Halmstads lagläkare Johan Andersson har svarat:

Från och med säsongen 2017/2018 har Halmstad Hammers infört hälsokontroll på alla nya spelare. Denna innebär att spelarna får besvara en hälsoenkät över sitt fysiska och psykiska mående. Detta ligger till grund för en hälsoundersökning både kroppsligt och psykiskt som utförs av lagläkare och lagsjuksköterska på vårdcentral. Detta görs för att snabbt få en uppfattning om spelarens mående inför säsongsstart. Spelarna får också skriftlig information över det medicinska teamet och lagläkarens samt lagsjuksköterskans direktnummer. Dessa är tillgängliga i princip dygnet runt även ”off-season”.

Skulle en spelare drabbas av psykisk ohälsa tas detta hand om av det medicinska teamet som hjälper spelaren att komma i kontakt med adekvat hjälp t.ex kurator alternativt psykolog. Skulle medicinering bli aktuell hanteras detta av lagläkaren.

Spelarna träffar ledarstaben på daglig basis och där kan de ta upp även personliga och privata saker kring bland annat sitt mående. Ibland kan detta hanteras inom detta forum men vid behov blir lagläkaren/lagsjuksköterskan kontaktad. Spelarna kan också ta kontakt direkt med någon ur det medicinska teamet. Teamet finns tillgängligt på plats i arenan flera gånger per vecka i samband med träningar. Med tanke på tät kontakt mellan spelare och ledarstab/medicinskt team finns förutsättningar för att snabbt notera förändringar i enskild spelares mående och snabbt ombesörja hjälp till vederbörande.

Halmstad Hammers målsättning  är att erbjuda varje spelare bra förutsättningar till att förverkliga sina hockeyambitioner och här ingår att vara ett stöd för spelaren både under träning samt match, men även utanför isen. Många av våra spelare som kommer nya är unga och en del flyttar hemifrån i samband med A-lagsspel. Detta är sig en stor omställning för varje individ och en utmaning att komma in i en ny grupp av människor, en ny stad och egenhushållning samt att kravbilden ökar på den enskilda spelaren.
.
.
Hanhals:

Hanhals huvudtränare Niclas Högberg har svarat:

Vi har tagit åt oss sommarens tragiska händelser. Exakt de frågor du ställer har vi också ställt oss själva. Därför håller vi på med ett stort projekt som ingår i vårat pågående hållbarhetsarbete inom Hanhals Kings. Hållbarhetsarbetet inom föreningen påbörjades redan förra året men just psykisk ohälsa är under luppen för oss i år. Årets stora projekt är i 3 delar och en del av det projektet innehåller just psykisk ohälsa och i första läget kunskapsförstärkning på våra ledare från U16 elit till A-lag. Exakt hur upplägget ligger till kan jag svara på om några veckor då projektet är igång.

Vi har varit i kontakt med vår kommun som har specialister inom området och minst 4 träffar kommer att ske för våra ledare inom dessa lag. Utbyte/samtal ledare emellan och hjälp från kommunen att förstärka vår kunskap inom området. Att öka kunskapen ytterligare i föreningens ledarskap samt utåt sätt visa att vi gör det är också något som vi hoppas skall leda till:
1. Öppenhet i frågan/visa var vi står och öppna upp ögonen för detta. 2. Identifiera vår egen vardag inom ishockeyn och idrotten i Kungsbacka 3. Få fram en handlingsplan som vår förening kan arbeta efter.
.
.
HC Dalen:

Dalens huvudtränare Per Gustafsson har svarat på frågorna.

Vad gör ni för att spelarna inte ska drabbas av psykisk ohälsa?
– Vi jobbar med ett öppet klimat/ledarskap som ska förhindra att spelare eller tränare i klubben mår dåligt. Känner en spelare att de inte kan gå till tränaren kan de prata med vår sjukvårdare/massör, spelarråd, eller vår ordförande som ligger mycket nära laget. HC Dalens värdegrund är; Glädje, respekt, fairplay, utveckling, engagemang och trygghet. Dessa värdeord är inte bara ord på ett papper eller hyllvärmare utan vi lever efter dessa. Ordet Trygghet betyder för oss att alla ledare, tränare och spelare ska ha given plats i verksamheten och känna tillhörighet och utveckling.
Om en spelare drabbas, hur hanterar ni det? På vilket sätt hjälper ni spelaren?
– Skulle en spelare, ledare eller tränare drabbas av psykisk ohälsa så jobbar vi tillsammans med vår sjukvårdspersonal att stötta/hjälpa spelaren på bästa sätt, viktigt att detta är en prestigelös hantering. Efter dessa initiala åtgärder samlas vår Sportgrupp bestående av all sportslig kompetens som går till botten med vad som hänt och hur detta ska kunna förhindras framöver.
Många spelare lider i det tysta, hur mycket koll har ni på hur just era spelare mår och vad gör ni för att få reda på detta?
– Som vi svarade i första frågan jobbar vi med öppet klimat/ledarskap. Detta gör vi genom täta kontakter med alla spelare, då handlar det om att bry sig om spelarens situation, lära känna och honom, skapa förtroende och inte bara se till prestationen på isen utan verkligen bry sig om personen inte bara till vad som händer på isen. Vi tror och lever efter att mår spelaren bra och vi får en bättre prestation och i förlängningen blir vi en attraktiv klubb för framtida rekryteringar. Vi vill med andra ord skapa en harmonisk familjekänsla i vår klubb där allas känslor spelar lika stor roll.
Om ni använder er av en mental coach, vem använder ni er av?

– Vi har en del kontakt med Johan Glans som har haft en del möten med laget, tränare och ledare.
.
.
IF Troja/Ljungby:

Troja/Ljungbys Klubbchef/Sportchef Daniel Håkansson har svarat på frågorna.

Vad gör ni för att spelarna inte ska drabbas av psykisk ohälsa?
– Vi är tre ledare på A-laget med olika befattningar, som ger spelarna olika möjligheter att prata med ngn som man inte är i beroendeställning till. Vi har alla (ETU) Elittränarutbildning genom Svenska Ishockeyförbundet, där man genomgått utbildning i hur man leder och coachar OLIKA individer. Vi genomför regelbundna samtal med alla spelare och är noga med att uppmuntra dom till att vara öppen och vilja prata om det är ngt som inte stämmer. Samtalet är viktigt!
Om en spelare drabbas, hur hanterar ni det? På vilket sätt hjälper ni spelaren?
– Inledningsvis försöker vi prata med spelaren och om vi känner att vi inte klarar situationen rekommenderar vi spelaren att prata med någon professionell terapeut.
Många spelare lider i det tysta, hur mycket koll har ni på hur just era spelare mår och vad gör ni för att få reda på detta?
– Vi försöker fånga upp och vara lyhörda för att se om någon mår dåligt. Då försöker vi få till ett samtal/dialog och få spelaren att våga prata.
Om ni använder er av en mental coach, vem använder ni er av?
– Nej vi har ingen mental coach knuten till vårt A-lag. På vår Juniorsida (ca. 38 spelare), har vi en resurs som jobbar enbart med att samtala om allt som en junior går igenom. Både inom hockey och skola, privat med familj, kompisar mm. Där tror vi att vi har infört en bra sak och hoppas se resultat på det i framtiden.
.
.
Kallinge/Ronneby:

Kallinge/Ronnebys huvudtränare Charles Franzén har svarat:

– Som ny i klubben så ska jag vara ärlig och säga att jag ej vet hundra på dina frågor. Jag har som mål varje dag att hälsa och se alla spelare. Har ofta samtal med dem en och en samt använder mig av materialaren och massören om att få info. Vill ej de ska nämna vem utan bara hinta om någon mår dåligt och då är det min uppgift att söka rätt. Detta är ett viktigt ämne som skall ta på allvar och därför vill jag ej svara på hur klubben agera. Hon som masserar är även utbildad på detta och jobbar med det ibland så lite hjälp har vi där direkt.
.
.
Mörrum:

Mörrums huvudtränare Andreas Ernebrand har svarat på frågorna.

Vi har ingen plan eller något protokoll hur vi skall jobba men informerar om olika vägar i klubben. Vårt sjukteam med 3 personer har ett lite extra ansvar med dialog. De har i uppdrag att vara lite mer personliga och kolla av det sociala med spelarna. Förutom skador så kollar de läget och frågar hur de har det.
Vad gör ni för att spelarna inte ska drabbas av psykisk ohälsa?
– Helheten är viktig att den fungera. Vi försöker att få killarna i jobb tillsammans med hockey för att inte bara identifiera sig med hockeyn. Vi ledare har ett stort ansvar och som regel har vi att vi varje dag ska se och prata med varje spelare varje dag. I uppstarten har vi haft individuella samtal om trivsel och hur uppstarten har varit. För de som har tjejer har vi också, som klubb, bjudit in dem för att även de skall trivas. Vårt sjukteam har ett uppdrag men vi för samtal med alla spelarna enskilt eller i grupp. Efter varje två matcher har vi samtal med alla enheter och berör då också individerna. Mellan det så förs samtal med alla strövis. Bakom tränar- och sjukteamet finns även sportgruppen som också för samtal med spelarna. Mycket handlar om att belastning på jobb och hockey är stor så luft i schemat är ett måste. Vi har också en större trupp än vad som spelar för att kunna vila och skapa pauser vid behov. Av allt ovan så är samtalet och dialog grunden för det hela. Det svåra för spelaren kan vara att öppna upp sig så att erbjuda många kontakter tror vi kan vara bra för att spelaren skall kunna skapa starkare band till någon.
Om en spelare drabbas, hur hanterar ni det? På vilket sätt hjälper ni spelaren?
– Ingen plan vi utgår från utan det tas från fall till fall. Vi försöker förebygga enligt ovan men också jobba med det när något uppstår.
Många spelare lider i det tysta, hur mycket koll har ni på hur just era spelare mår och vad gör ni för att få reda på detta?
– Det svåra är att komma åt tystnaden. Det krävs lite luskande och tissel/tassel. Vem umgås med vem? Prata med den andra för att få lite koll. Vi är väldigt på och intresserade och på så vis kommer man åt en del men inte allt. Det tysta är det svåra men kan förhoppningsvis förebyggas där vi lägger mycket av vår tid.
Om ni använder er av en mental coach, vem använder ni er av?
– I år jobbar vi inte med någon mental coach. Vi hade en förra året som pratade om hur man bygger tankar och hur de kan forma ett beteende. Han jobbade med gruppen som helhet vid några tillfällen men även med några individer som vi i ledarteamet hade valt ut. Vårt urval gjordes med hänsyn till vilka behov spelaren hade att utveckla inom området. Den ena personen hade en tendens att sjunka ihop och deppa men som fått stor hjälp med detta. Detta gjorde vi i samarbete med SISU.
.
.
.
.
.
Tyvärr har Helsingborgs HC, Kalmar HC, Kristianstads IK, Nybro Vikings IF, Tyringe SoSS, och Vimmerby HC valt att inte delta eller skicka in sina svar. Tolkas hur det vill.

 

Dela inlägg:

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

error

Gillar du Div1hockey? Följ oss på våra sociala medier så får du senaste nytt direkt!